Cadastrele de specialitate

Termenul "cadastrele de specialitate" se referă la registrele sau evidențele specializate care sunt păstrate pentru anumite domenii sau sectoare de activitate. Aceste evidențe sunt folosite pentru a gestiona și monitoriza informații specifice legate de respectivele domenii. Iată câteva exemple de cadastre de specialitate:

1. Cadastrele Agricole:

 • Descriere: Un cadastru agricol este o evidență specializată care conține informații despre proprietățile agricole, inclusiv dimensiuni, tipuri de sol, utilizarea terenului și detalii despre proprietari.
 • Utilizare: Este folosit pentru administrarea terenurilor agricole, planificarea utilizării terenului și distribuirea resurselor agricole.

2. Cadastrele Forestiere:

 • Descriere: Un cadastru forestier conține informații despre suprafețele acoperite de păduri, tipurile de vegetație, gestionarea forestieră și alte date relevante pentru sectorul forestier.
 • Utilizare: Este folosit pentru administrarea durabilă a resurselor forestiere, planificarea exploatării forestiere și conservarea biodiversității.

3. Cadastrele Minerale:

 • Descriere: Un cadastru mineral conține informații despre resursele minerale, exploatări miniere, concesiuni și drepturile de exploatare ale resurselor minerale.
 • Utilizare: Este folosit pentru administrarea și reglementarea activităților miniere, urmărirea exploatărilor și a rezervelor de minerale.

4. Cadastrele Imobilelor de Patrimoniu:

 • Descriere: Un cadastru pentru imobilele de patrimoniu conține informații despre clădiri și terenuri cu valoare istorică, culturală sau arhitecturală.
 • Utilizare: Este folosit pentru protejarea și conservarea patrimoniului cultural, precum și pentru planificarea restaurărilor și a proiectelor culturale.

5. Cadastrele Energetice:

 • Descriere: Un cadastu energetic poate conține informații despre resursele de energie regenerabilă, instalațiile energetice, traseele de transport a energiei, și altele.
 • Utilizare: Este folosit pentru planificarea și administrarea infrastructurii energetice, monitorizarea resurselor de energie și promovarea dezvoltării durabile a sectorului energetic.

6. Cadastrele Hidrografice:

 • Descriere: Un cadastu hidrografic conține informații despre cursurile de apă, lacuri, bazine hidrografice și alte aspecte legate de resursele de apă.
 • Utilizare: Este folosit pentru gestionarea resurselor de apă, planificarea protecției împotriva inundațiilor, și monitorizarea calității apei.

7. Cadastrele de Transport:

 • Descriere: Un cadastu de transport poate conține informații despre infrastructura rutieră, feroviară, aeriană sau maritimă, inclusiv rețelele de transport și facilitățile asociate.
 • Utilizare: Este folosit pentru planificarea dezvoltării infrastructurii de transport, monitorizarea traficului și gestionarea siguranței rutiere.

Concluzie:

Cadastrele de specialitate sunt instrumente esențiale pentru gestionarea eficientă a resurselor în diverse sectoare. Aceste evidențe specializate furnizează informații detaliate și actualizate care sunt esențiale pentru planificare, administrare și dezvoltare în diferite domenii de activitate.