Cadastru si inscrierea in Cartea Funciara – Intabularea
 1. Cadastru:
  • Cadastrul reprezintă o evidență sistematică și detaliată a terenurilor și proprietăților dintr-o anumită zonă. Scopul principal al cadastrului este de a stabili și actualiza datele referitoare la limita, suprafața și proprietarii terenurilor. Informațiile cadastrale sunt gestionate la nivelul unei agenții sau instituții de cadastru, în conformitate cu reglementările și procedurile specifice fiecărei țări.
 2. Cartea Funciară:
  • Cartea Funciară este un registru oficial în care sunt înregistrate drepturile reale asupra terenurilor și proprietăților. Aceasta este menținută de către o instituție specializată, cum ar fi Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în unele țări. Cartea Funciară servește ca mijloc de publicitate a drepturilor reale și oferă o certitudine juridică în ceea ce privește proprietatea.
 3. Intabularea:
  • Intabularea reprezintă procesul de înscriere oficială a drepturilor reale asupra terenurilor în Cartea Funciară. Acest proces confirmă și legalizează drepturile de proprietate și altele asupra terenurilor, asigurând astfel o bază juridică solidă și sigură pentru aceste drepturi. Intabularea este adesea precedată de procesul de cadastru, care furnizează datele necesare pentru înscrierea corectă în Cartea Funciară.

Etapele Cadastrului și Intabulării:

 1. Măsurători Cadastrale:
  • Procesul începe cu măsurători cadastrale precise ale terenului pentru a stabili limitele exacte și suprafața proprietății.
 2. Colectarea Datelor:
  • Se colectează și se centralizează informații referitoare la proprietari, drepturile de proprietate, și orice alte detalii relevante.
 3. Întocmirea Documentelor Cadastrale:
  • Pe baza datelor colectate, se întocmesc documente cadastrale, care includ descrieri detaliate ale terenurilor și proprietăților.
 4. Verificarea Legalității:
  • Autoritățile verifică legalitatea și conformitatea datelor cu reglementările locale înainte de a avansa către etapa următoare.
 5. Solicitarea Intabulării:
  • Proprietarii sau cei împuterniciți pot solicita oficial înscrierea drepturilor lor în Cartea Funciară prin depunerea unei cereri de intabulare.
 6. Analiza și Decizia:
  • Autoritățile competente analizează documentele și verifică legalitatea drepturilor. Dacă totul este în ordine, se ia decizia de a efectua intabularea.
 7. Intabularea în Cartea Funciară:
  • Drepturile de proprietate sunt oficial înregistrate și publicate în Cartea Funciară, confirmând astfel legalitatea și validitatea acestora.

Importanța Cadastrului și Intabulării:

 1. Certitudine Juridică:
  • Cadastrul și intabularea oferă certitudine juridică asupra drepturilor de proprietate, evitând astfel disputelor și litigiilor.
 2. Facilitarea Tranzacțiilor Imobiliare:
  • Procesul de intabulare facilitează tranzacțiile imobiliare, deoarece cumpărătorii pot avea încredere în informațiile din Cartea Funciară.
 3. Dezvoltare Durabilă:
  • Un cadru legal clar și actualizat contribuie la planificarea urbanistică și la dezvoltarea durabilă a terenurilor.
 4. Transparență și Publicitate:
  • Cartea Funciară oferă un instrument de publicitate a drepturilor reale, asigurând transparență în ceea ce privește starea proprietăților.
 5. Protecția Drepturilor Proprietarilor:
  • Cadastrul și intabularea reprezintă instrumente esențiale în protejarea drepturilor de proprietate, asigurându-le proprietarilor o bază juridică solidă.

Concluzie:

Cadastrul și intabularea reprezintă procese complementare care asigură administrarea eficientă și transparentă a drepturilor de proprietate asupra terenurilor. Aceste practici contribuie la stabilitatea juridică a unei comunități, facilitând tranzacțiile imobiliare și asigurând un cadru legal solid pentru dezvoltarea teritorială.