Clasificarea terenurilor

Clasificarea terenurilor se realizează în funcție de diverse criterii, cum ar fi utilizarea, fertilitatea solului, capacitatea de construcție sau destinația specifică. Aceasta oferă un cadru clar pentru planificarea urbanistică, dezvoltarea teritorială și administrarea resurselor naturale. Iată câteva dintre principalele criterii de clasificare a terenurilor:

1. După Utilizare:

a. Terenuri Agricole:

 • Descriere: Terenurile folosite pentru agricultură, cultivarea plantelor, creșterea animalelor și alte activități agricole.
 • Caracteristici: Fertile, adecvate pentru producția agricolă.

b. Terenuri Forestiere:

 • Descriere: Zone acoperite în principal de vegetație forestieră.
 • Caracteristici: Păduri, zone de conservare a biodiversității, protecție a solului.

c. Terenuri rezidențiale:

 • Descriere: Destinate construcției de locuințe și facilități rezidențiale.
 • Caracteristici: Zone urbane sau suburbană, cu infrastructură pentru locuințe și servicii.

d. Terenuri Comerciale:

 • Descriere: Destinate dezvoltării comerciale, inclusiv birouri, magazine, hoteluri etc.
 • Caracteristici: Zone urbane cu acces ușor la transport și facilități comerciale.

e. Terenuri Industriale:

 • Descriere: Destinate dezvoltării industriale, fabrici, depozite.
 • Caracteristici: Zone industriale, adesea localizate la periferia orașelor.

f. Terenuri de Utilitate Publică:

 • Descriere: Terenuri rezervate pentru construcția de infrastructură publică, cum ar fi școli, spitale, parcuri.
 • Caracteristici: Accesibile publicului, cu scopuri comunitare.

2. După Fertilitatea Solului:

a. Terenuri Fertile:

 • Descriere: Terenuri cu soluri bogate, adecvate pentru agricultură.
 • Caracteristici: Productive pentru cultivarea plantelor.

b. Terenuri Neproductive sau Aride:

 • Descriere: Terenuri cu soluri sărace, puțin fertile sau afectate de ariditate.
 • Caracteristici: Potrivite pentru utilizări non-agricole sau necesită tehnici speciale de irigație.

3. După Capacitatea de Construcție:

a. Terenuri Construibile:

 • Descriere: Terenuri pe care este permisă construcția de clădiri.
 • Caracteristici: Conform zonei și reglementărilor de construcție locale.

b. Terenuri Neconstruibile:

 • Descriere: Terenuri pe care construcția nu este permisă sau restricționată.
 • Caracteristici: Zone cu reglementări speciale, cum ar fi zonele protejate sau terenurile agricole.

4. După Destinație Specială:

a. Terenuri de Conservare a Naturii:

 • Descriere: Terenuri protejate pentru conservarea ecosistemelor naturale.
 • Caracteristici: Zone cu biodiversitate semnificativă, parcuri naționale sau rezervații naturale.

b. Terenuri Minerale:

 • Descriere: Zone în care se desfășoară activități de extracție de minerale.
 • Caracteristici: Exploatări miniere, cariere.

Concluzie:

Clasificarea terenurilor este un instrument important în planificarea urbanistică, administrarea resurselor și conservarea mediului. Această clasificare ajută la stabilirea reglementărilor și a politicii în funcție de caracteristicile specifice ale fiecărui tip de teren. Este esențial să se ia în considerare multiplele criterii în procesul de clasificare pentru a asigura o dezvoltare echilibrată și sustenabilă.