TOPOGRAFIE

Servicii de topografie inginereasca, trasare limite si ridicari topografice

TOPOGRAFIE

Servicii de topografie inginereasca, trasare limite si ridicari topografice

Trasarea limitelor de proprietate conform conturului cadastral/coordonatelor existente in baza de date ANCPI.


Trasarea axelor constructive ale construcției pe baza proiectului tehnic în format electronic.

Trasarea diferitelor obiective din cadrul constructiilor civile si industriale

Ridicări topografice de specialitate.

Determinarea volumului de pamânt excavat și a materialelor din teren(nisip, balast, piatra, etc.)


Planuri topografice în format analogic și digital, inclusiv pentru obținerea: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism.

Întocmirea modelului analogic și digital 3D, incluzând curbe de nivel.

TRASAREA LIMITELOR DE PROPRIETATE

Trasarea limitelor de proprietate conform conturului cadastral/coordonatelor existente in baza de date ANCPI.


TRASAREA AXELOR CONSTRUCTIEI

Trasarea axelor constructive ale construcției pe baza proiectului tehnic în format electronic.

TRASARE OBIECTIVE

Trasarea diferitelor obiective din cadrul constructiilor civile si industriale

Ridicări topografice de specialitate.

DETERMINARI VOLUME

Determinarea volumului de pamânt excavat și a materialelor din teren(nisip, balast, piatra, etc.)


LUCRARI DE SPECIALITATE

Planuri topografice în format analogic și digital, inclusiv pentru obținerea: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism.

INTOCMIRE MODEL 3D

Întocmirea modelului analogic și digital 3D, incluzând curbe de nivel.

+40 756 616 051
+40 743 883 511
contact@topografdej.ro
Strada Pepinierei 3A, Dej 405200
+40 756 616 051
+40 743 883 511
contact@topografdej.ro
Strada Pepinierei 3A, Dej 405200